Synlighed på nettet

Din tilstedeværelse på nettet er vigtig. Dine kunder søger det du tilbyder, men kan ikke finde dig i mængden, da der er rigtig mange om buddet! Statistikken viser at der i gennemsnit bliver søgt mere end 10.000 gange i sekundet globalt (Google), hvilket er en enorm markedsmulighed for dig og din virksomhed!
Hvor er du henne i søgemaskinerne?

Frem i søgemaskinerne

Vores fokus er på synlighed i relevante søgemaskiner. Næsten 95 % af alle søgninger i Danmark foregår via Google og der er derfor vigtig for din virksomhed at din synlighed bliver maksimeret her. Vi stræber for at få din virksomhed online og for at få gjort dig tilgængelig for de rigtige mennesker. Dette gør vi ved brug af SEO, CRO og gennemtænkt webdesign på en platform der bare fungerer.